HUISBEZOEKEN


Een HUISBEZOEK wordt voorbehouden voor mensen die zich echt niet naar de praktijk kunnen verplaatsen omwille van ziekte of immobiliteit. Wij vragen u zoveel mogelijk zelf op raadpleging te komen. Vermeld bij uw aanvraag de aard van uw klachten.
Is een huisbezoek echt nodig, vraag dit dan aan vóór 10 u, bij de praktijkassistentes Marleen Schonkeren en Diane Van Muylder. Huisbezoeken worden afgelegd door Dr.K.Herweyers, Dr.T.Dubois en Dr.H.Sneyers.

REGIO WILRIJK - ANTWERPEN 2020 - BERCHEM - EDEGEM :
De huisartsen leggen bezoeken af in de volgende regio:
Ten noorden van de praktijk: tot aan de Singel
Ten oosten van de praktijk: tot Posthofbrug, Roderveltlaan, Deurnestraat, Guido Gezellelaan, Mechelsesteenweg, Boniverlei, zuidgrens Edegem
Ten zuiden van de praktijk: zuidgrens Edegem, zuidgrens Wilrijk tot aan St.Bernardsesteenweg
Ten westen van de praktijk: St.Bernardsesteenweg tot aan Kol.Silvertopstraat, tot aan de Singel.

REGIO ANTWERPEN 2018 - HOBOKEN - HEMIKSEM - AARTSELAAR - MORTSEL - KONTICH :
Huisbezoeken in de aanpalende gemeenten, kunnen uitzonderlijk worden afgelegd. Als dit omwille van werkdruk of afwezigheid niet kan, dan wordt er samengewerkt met huisartsenpraktijken in die regio waarmee er een samenwerkings-overeenkomst gemaakt werd. Contacteer de praktijkassistente.

REGIO ANTWERPEN 2000-2060-2050 - BORGERHOUT - DEURNE - HOVE :
In verdere gemeenten worden er geen huisbezoeken afgelegd.


TELEFONISCH ADVIES / OPVRAGEN RESULTATEN


Langdurige telefoongesprekken tijdens de consultaties zijn erg storend. U hebt dit misschien al zelf ervaren. Gelieve daarom de voorziene momenten te respecteren voor telefonisch advies. Dringende vragen worden genoteerd door de praktijkassistente ; uw arts zal u zo spoedig mogelijk terugbellen. Tijdens de volgende momenten kan u rechtstreeks terecht bij de dokters voor het opvragen van uitslagen of voor een kort advies.

 Dr. Peter Demeulenaere
 ma, di, wo, do
tijdens raadpleging
 Dr. Koen Herweyers
 ma, di, vr
18.00 - 19.00
 wo 10.00 - 12.00
 do
17.00 - 18.00
 Dr. Thomas Dubois
 ma, wo
18.00 - 19.00
 do
10.00 - 12.00
 di, vr
16.00 - 17.00
 Dr. Han Sneyers
 ma, di, wo, do, vr
tijdens raadpleging

 

BLOEDAFNAMES


Bloedafnames kunnen zonder afspraak gebeuren elke maandag, woensdag en vrijdag 8.00 - 8.45 u. Gelieve een aanvraagformulier en een kleefvignet van uw ziekenfonds mee te brengen, om van de derde betalingsregeling te kunnen genieten.


VOORSCHRIFTEN / ATTESTEN


Om deontologische redenen leveren wij in principe geen voorschriften af zonder voorafgaande raadpleging of huisbezoek Vraag daarom tijdens de raadpleging voldoende voorschriften. Voor voorschriften en attesten die uitzonderlijk afgeleverd worden na een telefonische vraag, wordt een vergoeding gevraagd.

 

OPENINGSUREN / PERMANENTIE


Tijdens de werkdagen is het secretariaat van de praktijk geopend van 8.00 tot 19.00 u.
De praktijkassistentes, Marleen Schonkeren en Diane Van Muylder staan dan tot uw beschikking voor het noteren
van afspraken en huisbezoeken en voor het afhandelen van alle administratieve formaliteiten.

Tijdens de vakantieperiodes is de praktijk gesloten tussen 12.30 en 14.30u,
doch is wel telefonisch bereikbaar voor dringende gevallen.

Na 20u en tijdens de nacht wordt de permanentie afwisselend verzorgd door één van de artsen.

Tijdens het weekend (vr 19.00u tot ma 7.00u) is de praktijk gesloten. Voor dringende zaken neemt u contact op met de huisartsenwachtpost Antwerpen-Zuid (www.wachtpostzuid.be) op het nummer
03 828 09 09.